Contact Us

Home > Contact Us
News

Add: No.10 West Kaifa Road,Yangzhou, Jiangsu, P.R. China

Zip Code: 225009

Tel:  (0086) 514-87950465,   87701181

Fax: (0086) 514-87885882

Email: vicky_yin1009@126.com